Жилищна сграда в град Банско

Жилищна сграда в град Банско

ПОДРОБНОСТИ

КЛИЕНТ: МИГ 1991 ЕООД
ЕТАЖИ: 3
БРОЙ ИМОТИ: 16
НАЧАЛО НА СТРОЕЖ: 19/01/2008

Жилищна сграда в град Банско- находяща се в близост до центъра на Банско

ДРУГИ ПРОЕКТИ

Вижте нашите други проекти.